Available courses

Course Image Hallitaan metataidot!
Metataidot liittyvät muun muassa itsensä johtamiseen, ihmisten kanssakäymiseen ja hyviin elämänhallintataitoihin.
Course Image Ajanhallinta

Ajanhallinnan kurssilla tehostetaan ajankäyttöä opein, työpohjin ja testein.

Course Image Opitaan oppimaan

Tällä kurssilla opit oppimaan. Tavoitteena on rakentaa sinun henkilökohtaisten vahvuuksiesi päälle hyvät oppimisvalmiudet - toisin sanoen antaa työvälineitä oppimiseen.

Course Image Henkilökohtainen valmennus työhön ja liike-elämään

Verkkokurssi tukemaan yksittäisten asiakkaiden henkilökohtaista valmennusta työhön ja liike-elämään liittyvissä kehitysohjelmissa.

Course Image HYVA

Tämä on HYVA organisaation kurssi 24.9.2019 pidettyyn koulutuspäivään.