List of active policies

Name Type User consent
Käyttöehdot Site policy All users

Summary

Hyväksy palvelun käyttöehdot ennen jatkamista.

Moodle-oppimisympäristön käyttöehdot


Full policy

Hyväksy palvelun käyttöehdot ennen jatkamista.

Moodle-oppimisympäristön käyttöehdot

Lue huolellisesti seuraavat käyttöehdot ennen rekisteröitymistä Aksios Corporation Oyn (www.kursseja.fi) (jäljempänä ”Aksios”)  Moodle-oppimisympäristöön (jäljempänä ”Oppimisympäristö” tai ”Palvelu”).

1. Kirjautumalla Palveluun hyväksyt alla olevat käyttöehdot Oppimisympäristöä käyttäessäsi.

2. Palvelun käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa tai muulla tavoin siirtää toisen henkilön käyttöön. Ryhmätyöskentelyssä kukin ryhmän jäsen käyttää henkilökohtaista tunnustaan. Käyttäjänä vastaat Palvelun asianmukaisesta käytöstä. Mikäli epäilet, että käyttäjätunnuksesi on joutunut toisen henkilön käsiin, sinun tulee ilmoittaa tästä viipymättä Aksiokseen. Myös muissa ongelmatilanteissa Palvelun käyttöön liittyen voit olla yhteydessä Aksiokseen.

3. Käyttäjätunnuksen voimassaolo ja samalla pääsy Oppimisympäristöön päättyy, kun käyttäjä valmistuu tai verkkokurssin pituus on muuten määritelty.

4. Tuodessaan palveluun muita kuin itse tekemiään teoksia ja materiaalia, käyttäjän vastuulla on tarkistaa, ettei niiden käyttö tässä Palvelussa riko muiden osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia. Käyttäjä ei saa tallentaa Oppimisympäristöön loukkaavaa sisältöä, aikuisviihdettä tai muuta asiatonta materiaalia. Ylläpitäjällä on oikeus valvoa Palvelun käyttöä sekä poistaa kyseinen materiaali.

5. Kursseilla jaettu aineisto on Suomen tekijänoikeuslainsäädännön alaista ja osa on jaettu opiskelijoiden opiskelukäyttöön opetusalaa koskevan digiluvan perusteella. Käyttäjällä on oikeus tallentaa aineistoa tarvittava määrä omaan käyttöönsä. Aineiston muokkaaminen ilman lupaa on kielletty.

6. Kursseilla jaettua aineistoa ei saa jakaa, välittää tai julkaista missään julkisessa palvelussa tai tilaisuudessa. Aineistoa ei myöskään saa ottaa osaksi omaa tuotosta ilman erillistä lupaa tai asianmukaista lisenssiä.

7.  Käyttäjän Palveluun lataaman aineiston käyttäjän pyynnöstä poistamisesta sekä siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa käyttäjä.

8. Käyttäjän tulee itse tallentaa tarvitsemansa aineistot kursseilta ennen Oppimisympäristön kurssikohtaisen osion sulkeutumista.

9. Oppimisympäristön kautta käytävissä verkkokeskusteluissa on noudatettava hyvää viestintätapaa. Solvaaminen, uskonnolliseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä syrjintä, nimittely ja vihamieliset, rasistiset ja väkivaltaan yllyttävät kommentit ovat kiellettyjä. Ylläpitäjä pidättää oikeuden editoida ja poistaa asiattomat kommentit.

10. Aksios pidättää oikeuden päättää aineiston poistamisesta tai poistamatta jättämisestä tapauksissa, joissa käyttäjällä ei ole lupaa tai oikeutta poistaa itse Palveluun lataamansa aineistoa (kuten Oppimisympäristön kautta palautetut tehtävät) esimerkiksi arvioinnin todentamisen, arkistointivelvoitteen tai muun vastaavan syyn takia.

11. Ylläpitäjä voi poistaa käyttöehtojen vastaisen aineiston ilmoittamatta ja estää käyttäjän pääsyn Palveluun ja poistaa käyttäjätilin, jos tämä rikkoo käyttöehtoja.

12.  Käyttäjä sitoutuu näiden ehtojen lisäksi noudattamaan Suomen lakia ja yleisiä sääntöjä ja määräyksiä.

13. Aksios vastaa parhaansa mukaan Palvelun käytettävyydestä, luotettavuudesta sekä teknisestä toimivuudesta. Aksios ei kuitenkaan takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettömästi ja virheettömästi. Aksioksella on oikeus keskeyttää palvelun käyttö, mikäli se on tarpeellista esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpidon vuoksi tai mikäli lait, säädökset tai viranomaiset tätä edellyttävät tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu hyväksyttävä syy. Aksios ei vastaa mahdollisesti kadonneista aineistoista ja käyttäjän Palveluun lataamien aineistojen varmuuskopioinnista.

14. Aksios ei vastaa ongelmista, joita käyttäjä saattaa kohdata mm. oman vanhentuneen, päivittämättömän tai suorituskyvyltään huonon laitteiston, ohjelmistojen ja huonojen verkkoyhteyksien vuoksi.

15. Kaikki Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet ja muut oikeudet kuuluvat aina Aksiokselle ja sen lisenssinantajille. Hyväksyttyäsi nämä käyttöehdot Aksios antaa sinulle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, siirtokelvottoman ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua henkilökohtaiseen, ei-kaupallisiin käyttötarkoituksiin. Et saa kopioida tai muokata Palvelua tai kääntää tai purkaa sitä lähdekieliseksi, luoda siitä johdannaista versiota tai muuten yrittää päästä käsiksi Palvelun lähdekoodiin, ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu lain nojalla. Et saa myöskään yrittää poistaa käytöstä tai kiertää mitään Palvelun käyttämiä suojausmekanismeja. Aksios pidättää oikeuden muokata Palvelun sisältöä kokonaan tai osittain

16. Kaikki tässä luetellut ehdot koskevat Palvelun lisäksi Palveluun integroituja liitännäispalveluita.

17. Palveluun rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä käyttäjistä voidaan kerätä erilaisia tietoja. Tietoja käsitellään Aksioksen rekisteriselosteen mukaisesti. Hyväksymällä nämä käyttöehdot vahvistat, että olet lukenut ja hyväksyt kyseisen rekisteriselosteen.