Tarkkailemme koronaepidemiaa mutta valmistaudumme järjestämään jo klassikoiksi tulleiden seminaariemme lisäksi koronan vaikutusaikana kehittämiämme uusia seminaareja tämän vuoden puolella.

LAADUKKAAT KOULUTUSPALVELUT.

Meiltä saat kaikki johdon, esimiesten ja henkilöstön koulutuspalvelut sinun tarpeisiin sopivaksi palvelukokonaisuudeksi mitoitettuna. On sitten kyse koulutuspäivästä, webinaarikoulutuksesta tai e-kurssista.

 • Itsensä johtaminen
 • Hyvät työntekijän taidot

 • Esimiestaidot

 • Johtamistaidot

 • Yritysstrategiat, strategian jalkautus ja muutoksen johtaminen

 • Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu

MARKKINOIDEN PARASTA TEKNOLOGIAA.

Rakennamme verkkokurssiemme sisällöt markkinoiden parhaalla teknologialla. Käytämme suosituinta verkko-oppimisalustaa. Saat laatua kustannustehokkaasti.

TYÖT PUHUVAN PUOLESTAMME!

Selaile erilaisia referenssejä. Soita, laita sähköpostia.
Keskustellaan, kuuntelemme ja kerromme, kuinka voimme auttaa!

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura


Hyvinkään vuokra-asunnot Oy


RemoteA ltd


Intrum Oy


Tampereen Vuokra-asunnot Oy


Jyväskylän Yrityskonsultit Isännöinti Oy


A-klinikkasäätiö


Asuma Palvelut


Finnish Golf Managers Association


TDC


SAP Finland Oy


Tokmanni Group Oy


Helsingin kaupunki


Astala Isännöinti Oy


Asokodit / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy


Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen ja Kanerva Oy


Isännöinti Euramaa Ky


Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS


Lännen Palveluyhtiöt Oy


Relacom


 • Helsingin Terveys‐ ja sosiaalineuvontapiste Vinkki, Henkilökohtainen mentorointi
 • Oiva Akatemia, Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut, Vaikuttavaa asiakaspalvelua
 • Alfred Kordelinin säätiö, Asiakaspalvelutilanteiden hallinta
 • Suomalaisen kirjallisuuden seura, Ammattimainen tiimityöskentely
 • Oy Kurk Golf Ab Golfkenttien vastaavien seminaari, Miten ihminen havaitsee ja oppii asioita
 • Isännöitsijäkonttori Oy, Esimiesten ja johtajien kehittämisohjelma
 • Intrum Justitia Oy, Myynnin ajokortti -valmennus
 • TDC, Johtamisen opit -kehittämisohjelma
 • Remotea Oy, Myyntivalmennus englanniksi
 • Relacom, Johtamisvalmennus
 • Tokmanni-konserni, Johtamis- ja yritysstrategia valmennus
 • Rakennusalan riskit seminaari, Ihmisten johtaminen projekteissa
 • HKR-Rakennuttajat Projektipäivä, Ihmisten johtaminen projekteissa
 • Hotellijohtajien tapaaminen, Eliminoi sähläyskulut toiminnasta
 • Sihteeri ja Assistentti -laivaseminaari, Uutta energiaa arkeen, välineitä vaativaan työhön
 • Suomen Taloushallintoliiton kesäpäivä, Tunnista itseni johtajana – Henkilökohtainen toimintatyylitesti D.I.S.C
 • Kaksi eri valmennusseminaaria Italiassa, yksi seminaari Unkarissa ja yksi Englannissa
 • Myyntiin ja asiakaspalveluun liittyviä koulutusseminaareja Helsingin seudun kauppakamarin koulutuksessa ja Aksios Corporation Oy:ssa
 • Toiminut pääkouluttajan sadoissa yrityskohtaisten johtamis- ja esimiestaitojen valmennusprojekteissa seuraavilla aloilla:

o                          ITC-ala

o                          Kiinteistöala

o                          Rahoitusala

o                          Logistiikka-ala (maa- ja ilmakuljetukset)

o                          Valtionhallinto

o                          Humanistiset säätiöt

o                          Ravintola- ja hotellipalveluala

 • Johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen pääkouluttajana MJK instituutti ry:ssä, JAKK:ssa ja KIINKO:ssa
 • Johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen pääkouluttajana MJK instituutti ry:ssä, jossa kohderyhmänä kaupungit ja kunnat
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen pääkouluttajana KIINKOssa
 • Johtamisen kouluttajana eMBA-kursseilla Haaga-Heliassa
 • Johtamiseen liittyviä koulutusseminaareja Helsingin seudun kauppakamarin koulutuksessa
 • Myynnin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen kouluttajana MJK instituutti ry:ssä
 • Myynnin johtamisen kouluttajana eMBA-kursseilla Haaga-Heliassa
 • Myynnin ja asiakaspalvelu johtamisen kouluttajana Johtamisen erikoisammattitutkinnon kursseilla JAKK:ssa ja KIINKO:ssa
 • Aksioksen järjestämissä Liiketalouden perustutkinnon valmistavissa koulutuksissa pääkouluttaja MJK instituutti ry:ssä vuosina 2006-2008
 • Aksioksen järjestämissä Liiketalouden perustutkinnon valmistavissa koulutuksissa pääkouluttaja SLK Instituutissa ja HBCssä vuosina 2009-2018
 • SLK Instituutin Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon valmistavan koulutuksen pääkouluttaja tutkinnon osioissa palvelutehtävässä toimiminen ja järjestelmän hankinta ja käyttöönotto vuonna 2012
 • ITC-ala, Konsultoinnin kohteena myynnin johtaminen ja asiantuntijoiden myyntityön kehittäminen
 • Rahoitusala, Konsultoinnin kohteena myynnin johtaminen ja asiantuntijoiden myyntityön kehittäminen sekä lisämyynti asiakaspalvelussa
 • Logistiikka-ala (maa- ja ilmakuljetukset), Konsultoinnin kohteena myynnin johtaminen ja asiakaspalvelussa myyntityön kehittäminen
 • Valtionhallinto, Konsultoinnin kohteena myynnin johtaminen ja virkamiehien myyntityön kehittäminen
 • Ravintola- ja hotellipalveluala, Konsultoinnin kohteena myynnin johtaminen ja lisämyynti asiakaspalvelussa
 • Kiinteistöala, Konsultoinnin kohteena yritysstrategiat
 • Laki- ja asiantuntijapalvelut, Konsultoinnin kohteena myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
 • Yleinen palveluala, Konsultoinnin kohteena myynnin johtaminen ja asiakaspalvelussa myyntityön kehittäminen

Yritysstrategioiden rakentaminen ja jalkautus

1. Maakunnassa kiinteistöalan yrityksille luotiin yritysstrategia. Prosessi aloitettiin käymällä yhtiön johdon kanssa lävitse heidän näkemyksensä yhtiön tulevaisuudesta ja tavoitteista. Myös yhtiön omistajat osallistuivat keskusteluun ja selvitettiin, mitä he haluavat omistukseltaan.

Strategiaprosessissa haastateltiin yhtiön asiakkaita ja sidosryhmäläisiä kuvaten videolle heidän kokemuksiaan yrityksestä ja sen toiminnasta. Yhtiön henkilökunnalle järjestettiin aamupäivän kestävä tilaisuus, jossa ilmoitettiin yhtiön strategian laadinnan aloittamisesta, aikataulusta ja miten he voivat osallistua yhtiön kilpailukyvyn kehittämiseen. Samalla näytettiin yhteenveto heidän asiakkaiden ja sidosryhmäläisten videohaastatteluista.

Yhtiön koko henkilökunnalle toteutettiin kysely, jossa käsiteltiin muun muassa miten yhtiön toimintaa voidaan tehostaa ja miten työntekijät voivat tehostaa omaa työtään.

Yhtiön eri henkilöstöryhmistä valittiin osallistujat strategiaryhmään. Näin saatiin erilaisia näkemyksiä yhtiön kehittämisestä ja sen tulevasta matkasta. Strategiaryhmä käsitteli koko henkilökunnalle toteutetun kyselyn tuloksia ja laati alustava yritysstrategia ja sen toimenpideohjelmat.

Yhtiön koko henkilökunnalle järjestettiin strategian seminaaripäivä, jossa henkilöstö työsti ja laati strategiaryhmän laatimaa alustavaa näkemystä.

Lopuksi yhtiön johdon ja omistajien vahvistama yritysstrategia julkaistiin sekä yhtiön henkilökunnalle että tärkeimmille sidosryhmille.

Strategian jalkauttamista valvottiin kuusi kuukautta.

2. Yhtiö otti yhteyttä juuri heidän kiirekautensa aikana. Suosittelimme aloittamaan strategiaprosessin heidän kiireiden päätyttyä. Kiirekauden päätyttyä prosessi aloitettiin määrittämällä omistajastrategiat yhdessä yhtiön omistajien kanssa. Yhtiöllä oli kolme eri toimipaikkaa.

Yhtiön henkilökunnalle ilmoitettiin strategiaprosessin aloittamisesta. Heille toteutettiin erilaisia kyselyitä ja strategiaryhmä, jossa oli eri toimistojen henkilöstöä, työstivät yhdessä johdon kanssa varsinaisen yritysstrategian.

Jotta eri toimipisteiden toimintaa voitiin valtuuttaa ja samalla mitata toiminnan tuloksellisuutta ja kannattavuutta muutettiin yhtiön rakenne tulosyksiköiksi.

Strategian jalkauttamisen aikana myös sparrattiin yhtiön johtoryhmää ja toimitusjohtajaa.

3. Koulutuspäivä keskittyen yritysstrategiaan eli yhtiön ”pelikirjaan” ja tapaan toimia. Valmennuksessa haluttiin vahvistaa johtoa, esimiehiä ja henkilökunta ymmärtämään, miten tärkeää on pyrkiä samoihin toimintamalleihin asiakaskontakteissa sähköpostitse, puhelimessa ja kasvokkain. Lisäksi koulutuspäivässä huomioitiin asetetut tavoitteet, toiminnan yhdenmukaisuus ja hukkakulujen havainnointi ja eliminointi.

4. Koulutus viiden suuren yrityksen johtajille. Päivässä käsiteltiin sidosryhmäjohtamista eli miten yhden alihankkijan toiminta vaikuttaa muihin verkoston yrityksiin. Samalla rakennettiin yhteisen verkoston toimintamallia.

Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen

1. Yhtiön myyntityön kehittämiseen liittyen myyjien myyntitaidot testattiin kyselyllä. Heille suunniteltiin jokaiselle tarvelähtöinen kehityspolku ja heitä sparrattiin webinaareilla eli verkkoseminaareilla (Internetin välityksellä toteutettu tapahtuma, johon sekä esiintyjät että yleisö osallistuvat omalta tietokoneeltaan). Osa myyjistä harjoitteli kaksi päivää puhelinmyyntiä yhtiömme toimistolla. Näin heidän myyntityötä voitiin seurata ja kehittää käytännössä. Osa valmennuksesta pidettiin englannin kielellä, koska osallistujia oli myös sekä Ruotsista että Englannista.

2. Asiantuntijoiden koulutuspäivässä rakennettiin ymmärrystä myynnistä, myyntiprosessista ja lisämyynnistä. Asiakkaiden luona olevien asiantuntijoiden taitoja kehitettiin, jotta he voisivat löytää yhtiön varsinaisille myyjille lisämyynnin kohteita.

3. Koulutuspäivä asiakaspalvelusta ja markkinointiviestinnästä. Valmennuspäivässä huomioitiin myös vaikeat asiakastilanteet, yhteistyön merkitys, työhyvinvointi ja oma jaksaminen työssä. Markkinointiviestinnässä löydettiin uusi malli kiittää asiakkuudesta, joka sai erittäin hyvän palautteen uusilta ja menetetyiltä asiakkailta.

Johtoryhmätyön kehittäminen

1. Yhdistyksen johtoryhmän toiminnan kehittäminen aloitettiin seuraamalla johtoryhmän työskentelyä osallistumalla tarkkailija kokouksiin. Johtoryhmäläisille toteutettiin havaintokanavia tutkivat testit. Testit tulokset läpikäytiin johtoryhmäläisten kanssa. Näin pystyttiin selittämään, miksi osalla jäsenistä oli henkilökemiaan ja toimintatyyliin liittyviä ristiriitoja. Osalla johtoryhmäläisistä hahmottivat käsiteltäviä asioita eri tavalla ja heidän toimintatapansa johtoryhmän kokouksissa olivat myös osin ristiriitaisia. Toiminnan kehittämiseen kuului myös ammattimaisesti toimivan johtoryhmän työskentelyn läpikäyminen sekä johtoryhmän toiminnan mittaaminen.

Esimies- ja johtamisvalmiuksien kehittäminen

1. Henkilö aloitti ensimmäistä kertaa yhtiön johtajana. Hän tarvitsi apua yksikön toiminnan muuttamiseen, henkilöristiriitojen ratkaisemiseen ja oman jaksamisen ylläpitämiseen. Hänelle rakennettiin henkilökohtainen kehitysohjelma sisältäen koulutushetkiä ja harjoitustehtäviä. Henkilökohtainen koulutus kesti kuuden kuukauden ajan. Hän lähetti vastaavaan koulutukseen esimiehiään.

2. Yhtiön johdolle ja esimiehille suunnattu koulutus, jossa kahden viikon välein heille pidettiin muutaman tunnin kestävä aamupäivän sparrauskoulutus ihmisten johtamisesta, elekielestä, myynnistä ja asiakaspalvelusta.

3. Yhtiön esimiehille toteutettiin puolen vuoden ajan kestävä kokous webinaari eli verkkoseminaari (Internetin välityksellä toteutettu tapahtuma, johon sekä esiintyjät että yleisö osallistuvat omalta tietokoneeltaan), jossa eri paikkakuntien esimiehet neuvotteluhuoneissa ohjatusti kehittivät omaa esimiestyötä ja yhtiön sisäisten toimintojen yhdenmukaistamista.

4. Yhtiön uusien esimiesten koulutuksessa kehitettiin heidän taitoja esimiestyön vastuista ja velvollisuuksista sekä annettiin työvälineitä ja toimintamalleja erilaisiin esimiestilanteisiin. Valmennuspäivässä käsiteltiin myös palaverien johtamista, ryhmän muodostumista tehokkaaksi ja yhteishengen luomista.

Hyvän työntekijän taidot

1. Yhtiön kehittämispäivässä käsiteltiin hyvän työntekijän taitoja ja käyttäytymismalleja sekä eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä.

2. Valmennuspäivä keskittyi ymmärtämään itseään ja erilaisia ihmisen toimintatyylejä sekä käyttäytymismalleja. Osana valmennusta toteutettiin havaintokanava- ja toimintatyylitestit. Testien tulosten ja valmennuksen kautta erilaisiin harjoituksiin havaittiin miten tietyt toimintatyylit tai havaintokanavat saattavat aiheuttaa erimielisyyksiä ja jopa ristiriitoja.

3. Yhtiö tilasi esiintymiskoulutuksen. Koulutuspäivän suunnittelussa päädyttiin käsittelemään hyviä esiintymistaitoja, esiintymispelkoa ja esityksen pitämistä. Myös esiintyjän elekieli ja äänen käyttö olivat keskeisessä osassa. Valmennuspäivässä harjoiteltiin myös erilaisia malleja rakentaa esitys tai pitää erilaisia puheita. Osallistujien esitykset videoitiin, jolloin he voivat itse nähdä kehityskohtansa.

Pääkouluttaja Tommi Kokonaho, tj, OTK (lakimies), BPS, eMBA, NTM

 • Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ryn jäsen, markkinatestattu yrityskonsultti
 • Loi Voimaannuttavan johtamisen käsitteen ja mallin Suomeen vuonna 2008
 • Noin 30 vuoden kokemus liiketoiminnasta
 • Tulee yrittäjäperheestä
 • Suurimmat yritysprojektit ovat olleet noin 250.000.000 euroa
 • Toiminut 2007 – 2011 Haaga-Helian eMBA-ohjelman Advisor Boardin puheenjohtajan
 • Kiinteistöalan koulutuskeskuksen vuoden kouluttaja 2017
 • Valmentanut ja konsultoinut suomalaisten pörssiyhtiöiden ja palvelualan edelläkävijä yhtiöiden työntekijöitä, esimiehiä ja johtoa vuodesta 2004
 • Aksioksen ohjelmistojen pääkonsultti ja -suunnittelija
 • Julkaistuja kirjoja:
 • Älä koskaan ryhdy yrittäjäksi – 50 asiaa yrittäjyydestä
 • Voimaannuttava johtaminen – ammattimaisesti toimiva ja käyttäytyvä organisaatio
 • Myynnin ajokortti
 • Isännöinnin käsikirja Luku 5

PIENI ASIA
ISO HYÖTY.

KOKEILE JA VAKUUTU!