Johtamisominaisuustestin läpikäynti

Aksioksen toteuttaman johtamisominaisuusarvioinnin (J360) läpikäynti

Johtajuusominaisuuksien arviointi on johtajuuden ominaisuuksien sekä käyttäytymismallien analysoinnin ja kehittämisen väline. Sen taustalla ovat Yhdysvaltalainen noin 2000 johtajan ominaisuuksien tutkimus, ihmis- ja asiajohtajuuden malli sekä Aksioksen Johtamisen viisi nuolta johtajuuden malli.

Johtajuusominaisuuksien arvioinnissa tutkitaan kymmentä (10) johtajuuden keskeistä osa-aluetta ja ominaisuutta. Analyysissä on satakaksikymmentä (120) väittämää. Analyysillä etsitään johtajuuteen kohdistuvia signaaleja siten, että henkilöstä tehtävä analyysi (SINÄ) arvioit asteikolla 1 – 5, miten omalta osaltasi koet väittämät omaksesi – omaan itseensä tai toimintaansa kuuluviksi.

Hänen johtajuuden ominaisuuksia arvioiva henkilö vastaa niin ikään samoihin väittämiin asteikolla 1 – 5, miten arvioijat (HE) omalta osaltaan kokevat väittämät todeksi arvioitavan henkilön osalta – arvioitavaan tai hänen toimintaansa kuuluviksi.

Tarkoitus on nostaa esiin johtajan vahvuuksia ja hahmottaa, mitä osa-alueita voitaisiin edelleen kehittää.

Loppuraportissa ilmaistaan sekä sanallisesti että kuvallisesti arvioijan itsensä ja häntä arvioineiden näkemys arvioitavan johtajuuden ominaisuuksista.

Raportti antaa myös kehitysehdotuksia niihin osa-ominaisuuksiin tai käyttäytymismalleihin, joissa arvioijien ja arvioitavan painotetulla keskiarvolla laskettu tulos on alhainen.

Yritä löytää kehittymiskohtia – kohtia, joista saat varmuutta johtajana menestymiseen. Tässä sinua auttavat testisi kehitysehdotukset.

YHTEENVETO

  • käy rauhassa läpi video-ohje
  • aluksi selaile testisi tuloksia
  • etsi eroavuuksia sinun ja eri arvioijaryhmien välillä +/- 1-2, merkitse ne ylös
  • hae kehittämiskohtia
  • mieti yön yli onko näin
  • tarvittaessa soita Tommille keskustellaksesi asiasta nroon 050 60 345

KEHITTÄMINEN
ON MEIDÄN DNASSA.

JUTELLAAN!