Available courses

Metataidot liittyvät muun muassa itsensä johtamiseen, ihmisten kanssakäymiseen ja hyviin elämänhallintataitoihin.

Ajanhallinnan kurssilla tehostetaan ajankäyttöä opein, työpohjin ja testein.

Tällä kurssilla opit oppimaan. Tavoitteena on rakentaa sinun henkilökohtaisten vahvuuksiesi päälle hyvät oppimisvalmiudet - toisin sanoen antaa työvälineitä oppimiseen.

Verkkokurssi tukemaan yksittäisten asiakkaiden henkilökohtaista valmennusta työhön ja liike-elämään liittyvissä kehitysohjelmissa.

Tämä on HYVA organisaation kurssi 24.9.2019 pidettyyn koulutuspäivään.